09:00 – 17:00

Δευ - Παρ

Πρεβέζης 1

Νέα Φιλαδέλφεια
210 2580451/458
210 2580549

09:00 – 17:00

Δευ - Παρ

Πρεβέζης 1

Νέα Φιλαδέλφεια
210 2580451/458
210 2580549

Συχνές ερωτήσεις

Ασφάλιση Περιουσίας

Σε ποια αξία αποζημιώνομαι σε περίπτωση αποζημίωσης μου;

Η αξία με βάση την οποία θα αποζημιωθείτε, εξαρτάται από την αξία που θα επιλέξετε να ασφαλιστείτε:

 • Εάν έχετε επιλέξει να ασφαλιστείτε σε αξία καινούργιου, θα αποζημιωθείτε σε αξία καινούργιου.
 • Εάν έχετε επιλέξει να ασφαλιστείτε σε πραγματική αξία, θα αποζημιωθείτε στην πραγματική αξία της οικοδομής / περιεχομένου (βάσει της παλαιότητας)

Οι κοινόχρηστοι & βοηθητικοί χώροι (ασανσέρ, αποθήκες, γκαράζ) μπορούν να ασφαλιστούν;

 • Σε περίπτωση μονοκατοικίας, κοινόχρηστοι χώροι δεν νοούνται, ενώ εάν επιθυμείτε να ασφαλίσετε βοηθητικούς χώρους, θα πρέπει να τους αναφέρετε αναλυτικά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να ορίσετε ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για αυτούς.
 • Σε περίπτωση διαμερίσματος, η αναλογία του διαμερίσματός σας στους κοινόχρηστους χώρους περιλαμβάνεται στην αξία που δηλώνετε και ασφαλίζεται τελικά ανά τετραγωνικό και επομένως καλύπτονται.
  Για να ασφαλιστούν βοηθητικοί χώροι, όπως υπόγεια αποθήκη και θέση γκαράζ, θα πρέπει να τους αναφέρετε στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να ορίσετε ξεχωριστό – ιδιαίτερο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για αυτούς.
 • Το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων (περιλαμβανομένου του ανελκυστήρα) μιας πολυκατοικίας, μπορεί να ασφαλιστεί με Αίτηση ασφάλισης από τον Διαχειριστή.

Μπορώ να ασφαλίσω την κατοικία μου από τον κίνδυνο του Σεισμού;

Ναι μπορείτε, εφόσον η οικοδομή είναι αντισεισμική (αντισεισμικές θεωρούνται κατά κανόνα οι οικοδομές που έχουν κτιστεί με νόμιμη οικοδομική άδεια και σε χρονική περίοδο που υπήρχε υποχρέωση εφαρμογής αντισεισμικού κανονισμού, ήτοι από το 1960 και έπειτα), δεν έχει υποστεί ζημιές από προηγούμενο σεισμό ή αν έχει υποστεί ζημιές οι ζημιές αυτές έχουν επισκευαστεί σύμφωνα με τους σχετικούς Πολεοδομικούς Κανονισμούς.

Το ασφαλισμένο περιεχόμενο της κατοικίας πρέπει να καταγραφεί αναλυτικά;

Η υποχρέωση ή όχι καταγραφής του ασφαλιζομένου περιεχομένου εξαρτάται από την ασφαλιστική εταιρία και το πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο ασφαλιζόμενος. Συνήθως αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας, όπως ηλεκτρονικές συσκευές, χειροποίητα χαλιά, ασημικά, και άλλα συναφή είδη, με αξία πάνω από 1.500 € ανά τεμάχιο, θα πρέπει να καταγραφούν λεπτομερώς στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο με μάρκα, τύπο και αξία.

Ασφαλίσεις ζωής και υγείας

Τι κάνω όταν θέλω να χρησιμοποιήσω το νοσοκομειακό μου συμβόλαιο;

Επικοινωνούμε με το τηλεφωνικό κέντρο της ασφαλιστικής εταιρείας και αναφέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε καθώς και τον αριθμό συμβολαίου.

Η εξυπηρέτηση πελατών θα σας καθοδηγήσει σχετικά με το που να πάτε και τι πρέπει να κάνετε. Καλό είναι να ενημερώσετε τουλάχιστον 2-3 μέρες πριν, όταν πρόκειται για προγραμματισμένες νοσηλείες, ενώ για έκτακτα περιστατικά μόλις αυτό καταστεί εφικτό .

Τι είναι το εκπιπτόμενο ποσό στα ασφαλιστήρια ζωής και υγείας;

Εκπιπτόμενο ποσό είναι το ποσό που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο σας (εφόσον το έχετε επιλέξει) και το οποίο αφαιρείται από το σύνολο των αναγνωριζομένων εξόδων για κάθε νοσηλεία από ασθένεια ή ατύχημα που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση των ετήσιων ασφαλίστρων.

Ασφάλιση αυτοκινήτου

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την ασφάλιση του αυτοκινήτου μου;

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούμε για την ασφάλιση του οχήματος σας, είναι:

 • Αντίγραφο της άδειας οδήγησης
 • Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
 • Τιμολόγιο αγοράς για νέα οχήματα

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος;

 1. Ειδοποιείτε τηλεφωνικώς την υπηρεσία της «Φροντίδας Ατυχήματος», που έχουν σήμερα οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες, και το τηλέφωνο βρίσκεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 2. Ειδοποιείτε την αστυνομική αρχή, προκειμένου να επιληφθεί του ατυχήματος και να γίνει η επίσημη καταγραφή του ατυχήματος στο βιβλίο συμβάντων. Σημειώνεται ότι η αστυνομική αρχή είναι υποχρεωμένη να έρχεται μετά από κάθε κλήση και θα πρέπει οπωσδήποτε να καλείται όταν υπάρχει τραυματισμός.
 3. Στη συνέχεια συμπληρώνετε με τον οδηγό του άλλου εμπλεκομένου οχήματος τη φιλική δήλωση που θα διευκολύνει ούτως ή άλλως την εφαρμογή του φιλικού διακανονισμού εφόσον και οι δύο ασφαλιστικές εταιρίες συμμετέχουν σ’ αυτόν.
 4. Εάν δεν έχετε καλέσει την φροντίδα ατυχήματος, θα πρέπει να θυμηθείτε μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες να γνωστοποιήσετε το ατύχημα στην ασφαλιστική σας εταιρία, όπως προβλέπει ο νόμος.
 5. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα για την καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του άλλου οχήματος που εμπλέκεται στο ατύχημα, της ασφαλιστικής εταιρίας του, καθώς και των στοιχείων ταυτότητας και κάθε άλλου χρήσιμου στοιχείου του άλλου οδηγού / ιδιοκτήτη (π.χ. ονοματεπώνυμο οδηγού / ιδιοκτήτη, διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ), καθώς και τα στοιχεία τυχόν μαρτύρων που παρευρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος.

Τι είναι η απαλλαγή και πως λειτουργεί;

Η “απαλλαγή” όπου αναγράφεται στο συμβόλαιο σας, εκπίπτει από το συνολικό κόστος επισκευής της αντίστοιχης ζημιάς σας. Ο ασφαλισμένος με την απαλλαγή, “απαλλάσσει” την ασφαλιστική του εταιρεία από την υποχρέωση να πληρώσει όλο το κόστος της ζημιάς συμμετέχοντας ο ίδιος σε αυτή με το ποσό της απαλλαγής. Η απαλλαγή λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα με το ασφάλιστρο σας. Όσο πιο πολλές και πιο υψηλές απαλλαγές έχει ένα συμβόλαιο τόσο πιο οικονομικό θα είναι.

Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός;

Είναι ένα σύστημα διακανονισμού ζημιών του κλάδου αυτοκινήτων στο οποίο συμμετέχουν ορισμένες ασφαλιστικές Εταιρίες. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ο πελάτης απαλλάσσεται από την υποχρέωση να στραφεί κατά της ασφαλιστικής Εταιρίας του υπαίτιου οδηγού, καθώς αποζημιώνεται από τη δική του Εταιρία.

Top
ΠΡΑΞΙΣ Μεσίτες Ασφαλίσεων
Send