Η συνεργασία μας με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες, μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από την ευρεία έρευνα αγοράς να παρέχουμε ασφαλιστικά προϊόντα που να καλύπτουν τις ανάγκες και επιθυμίες σας.

  • Συμβάλλουμε στην διερεύνηση των ασφαλιστικών προιοντων και σχεδιασμό ασφαλιστικών καλύψεων σύμφωνα με τισ ανάγκες σας.
  • Προσαρμόζουμε τα όρια ασφάλισης και συμβάζουμε στον προσδιορισμό των αξιών, έτσι ώστε να αποφύγουμε περιπτώσεις υπασφάλισης ή υπερασφάλισης
  • Τοποθέτούμε τους ασφαλιζομένους κινδύνους σε μία ή και περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες(συνασφαλίστριες) μετά πο διερεύνηση