Η κατοικία θεωρείται ίσως το πιο πολύτιμο αγαθό γι’ αυτό και χρειάζεστε την καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη σε μια λογική τιμή. Η ασφάλιση μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε την ηρεμία σας γνωρίζοντας ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση, η βλάβη που θα προκύψει στο σπίτι σας θα αποκατασταθεί.

Για την ολοκληρωμένη προστασία της κύριας ή εξοχικής κατοικίας, προτείνουμε σύγχρονα προγράμματα, σχεδιασμένα για να προβλέψουν τις ζημιές που πιθανόν να προκύψουν από μία πληθώρα κινδύνων.

Οι ασφαλιζόμενες αξίες για την οικοδομή και το περιεχόμενο μιας κατοικίας πρέπει να καθορίζονται προσεκτικά ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος της υπο-ασφάλισης που έχει σαν συνέπεια οι ζημίες που μπορεί να συμβούν να μην αποζημιώνονται πλήρως.

 • Στην οικοδομή πρέπει να ασφαλίζεται το κόστος επανακατασκευής σε τρέχουσες τιμές (οι εταιρίες καταρτίζουν κάθε χρόνο σχετικούς πίνακες τιμών) – και όχι η αντικειμενική ή εμπορική της αξία.
 • Ως προς το περιεχόμενο, οι περισσότερες εταιρίες αποζημιώνουν πλέον τα ζημιωθέντα αντικείμενα σε αξίες αντικατάστασης με παρόμοια καινούργια, αν και για ορισμένα αντικείμενα μεγαλύτερης συνήθως αξίας μπορεί να συμφωνηθεί μια συγκεκριμένη αξία αποζημίωσης. Είναι σημαντικό, οι ασφαλιζόμενες αξίες να επανεξετάζονται σε ετήσια βάση.

Μια σημαντική απόφαση για την ασφάλιση της κατοικίας αφορά στην προαιρετική κάλυψη του σεισμού, που αυξάνει μεν το κόστος αλλά – ιδιαίτερα στη χώρα μας – αποτελεί αναγκαιότητα.

Ορισμένοι από τους κινδύνους που μπορούν να ασφαλιστούν είναι οι εξής:

 • Πυρκαγιά, έκρηση και ζημιές από καπνό.
 • Επακόλουθες ζημιές πυρκαγιάς.
 • Κεραυνός.
 • Σεισμός.
 • Βραχυκύκλωμα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα.
 • Χαλάζι, χιονόπτωση, παγετός.
 • Διαρροή σωληνώσεων.
 • Θραύση κρυστάλλων και καθρεπτών.
 • Κλοπή και ζημίες κλέπτη σε κτίριο & περιεχόμενο.
 • Τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές.
 • Κάλυψη εξόδων μετακόμισης.
 • Οικονομική ενίσχυση.
 • Κάλυψη απώλειας ενοικίων.
 • Αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων.