Η ανάγκη παροχής ασφαλιστικής κάλυψης για οποιαδήποτε ευθύνη σχετίζεται με την ανθρώπινη δραστηριότητα και προσαρμόζεται στις μεταβολές του νομικού πλαισίου, αφουγκράζοντας τις εξελίξεις στην κοινωνία. Τα προγράμματα που σας προτείνουμε σκοπό έχουν να ανταπεξέλθουν στις μεταβαλλόμενες διαστάσεις των κινδύνων της αστικής ευθύνης και να προσφέρουν ικανοποιητικές λύσεις για την ασφάλισης τους.

Αστική ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχουμε προκειμένου να αποκαταστήσουμε τις ζημιές που προκαλέσαμε σε άλλους παρά τη θέλησή μας. Παράλληλα είναι οι οικονομικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται εις βάρος μας λόγω κάποιας άδικης πράξης ή παράλειψης, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα σωματική βλάβη ή και υλικές ζημιές σε βάρος τρίτων.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πλέον και στη χώρα μας ο περιορισμός της ανοχής στα λάθη, οδηγώντας όλο και περισσότερους επαγγελματίες στις αίθουσες των δικαστηρίων για αποζημιώσεις που προέρχονται από αγωγές ιδιωτών.

Πλέον προσφέρονται σύγχρονες καλύψεις αστικής ευθύνης με τη μορφή πακέτων, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής του κατάλληλου προγράμματος για τη δημιουργία μιας προσωπικής λύσης σε πολύ ανταγωνιστικό κόστος.