09:00 – 17:00

Δευ - Παρ

Πρεβέζης 1

Νέα Φιλαδέλφεια
210 2580451/458
210 2580549

09:00 – 17:00

Δευ - Παρ

Πρεβέζης 1

Νέα Φιλαδέλφεια
210 2580451/458
210 2580549

Υπηρεσίες για ιδιώτες

Κάλυψη βασικών ασφαλιστικών αναγκών

Η συνεργασία μας με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες, μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από την ευρεία έρευνα αγοράς να παρέχουμε ασφαλιστικά προϊόντα που να καλύπτουν τις ανάγκες και επιθυμίες σας.

Συμβάλλουμε στην διερεύνηση των ασφαλιστικών προϊόντων και σχεδιασμό ασφαλιστικών καλύψεων σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Προσαρμόζουμε τα όρια ασφάλισης και συμβάζουμε στον προσδιορισμό των αξιών, έτσι ώστε να αποφύγουμε περιπτώσεις υπασφάλισης ή υπερασφάλισης
Τοποθετούμε τους ασφαλιζομένους κινδύνους σε μία ή και περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες (συνασφαλίστριες) μετά από διερεύνηση

Διαχείριση Ζημιών

Εξυπηρέτηση των δηλώσεων ζημιών των πελατών με άμεση αποστολή τους στις ασφαλιστικές εταιρίες και ενημέρωση αυτών για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Συμβολή στην συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων για την εκτίμηση της ζημιάς.

Συνεχής παρακολούθηση και τόσο των διευθετημένων όσο και των εκκρεμών ζημιών, καταγραφή της συχνότητας αυτών.

Top