Τα προγράμματα ασφάλισης μεταφορών, δίνουν τη δυνατότητα στις μικρές και μεγάλες εισαγωγικές ή εξαγωγικές επιχειρήσεις, να δραστηριοποιούνται πιο ενεργά εφ’ όσον έχουν εξασφαλίσει την ασφαλή διακίνηση των εμπορευμάτων τους.

Με τα προγράμματα ασφάλειας μεταφορών σας παρέχεται η προστασία που χρειάζεστε από τυχόν ζημιογόνα γεγονότα και επιτρέπει σε εσάς που ασχολείστε με το εμπόριο να αναλαμβάνετε με μεγαλύτερη σιγουριά εμπορικούς κινδύνους, επεκτείνοντας τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

Ιδιαιτέρως, όταν το κόστος είναι ένα μικρό ποσοστό της εμπορικής αξίας των αντικειμένων, ενώ το όφελος είναι κυρίως η εξασφάλιση των συμφερόντων σας και η βιωσιμότητα της επιχείρησής σας.

Η ασφάλιση μεταφορών των εμπορευμάτων στην Ελλάδα πλήττεται ιδιαιτέρως από τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες της εποχής.

Ανταποκρινόμενοι στις υψηλές ανάγκες και απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγοράς, είμαστε δίπλα σας με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών και με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης για όλων των ειδών τα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων μηχανημάτων.

Τα εμπορεύματα σήμερα καλύπτονται από οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια υποστούν κατά το διάστημα της μεταφοράς τους σε όλο τον κόσμο και με όλα τα μέσα, σύμφωνα με τις 3 ρήτρες του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου (Institute Cargo Clauses of London Underwriters) και τις προαιρετικές επεκτάσεις αυτών.  Οι ρήτρες αυτές (A, B, C) παρέχουν τις εξής καλύψεις:

Institute Cargo Clause C

Με την ρήτρα αυτή καλύπτονται οι ζημίες στο φορτίο από ατύχημα του μεταφορικού μέσου, δηλαδή σύγκρουση, πρόσκρουση, ανατροπή, βύθιση, προσάραξη, πυρκαγιά, έκρηξη και η εκβολή του φορτίου στην θάλασσα. Καλύπτονται επίσης η θυσία γενικής αβαρίας και η συμμετοχή στα σώστρα.

Institute Cargo Clause Β

Με την ρήτρα αυτή καλύπτονται οι ζημίες της ρήτρας C και επιπλέον ζημίες στο φορτίο από σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου ή κεραυνό, αρπαγή εμπορεύματος από τα κύματα, εισχώρηση θαλασσινού νερού, λίμνης ή ποταμού, ολική απώλεια δέματος κατά τη διάρκεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης από το πλοίο.

Institute Cargo Clause Α

Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι κατά την μεταφορά (ρήτρα κατά παντός κινδύνου) εκτός από αυτούς που ρητά εξαιρούνται στο συμβόλαιο.  Ενδεικτικά καλύπτονται όλες οι ζημίες που περιλαμβάνουν οι ρήτρες C και B και επιπρόσθετα απώλειες λόγω θραύσης, κλοπής, πειρατείας και κακόβουλης πράξης.  Στις βασικές εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου είναι ο δόλος του ασφαλισμένου, η φυσιολογική φθορά του εμπορεύματος, το ίδιο ελάττωμα, ο πόλεμος, οι τρομοκρατικές ενέργειες, η καθυστέρηση και άλλες.