Η ανάγκη παροχής ασφαλιστικής κάλυψης για οποιαδήποτε ευθύνη σχετίζεται με την ανθρώπινη δραστηριότητα και προσαρμόζεται στις μεταβολές του νομικού πλαισίου, αφουγκράζοντας τις εξελίξεις στην κοινωνία. Τα προγράμματα που σας προτείνουμε σκοπό έχουν να ανταπεξέλθουν στις μεταβαλλόμενες διαστάσεις των κινδύνων της αστικής ευθύνης και να προσφέρουν ικανοποιητικές λύσεις για την ασφάλισης τους.

Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης προϊόντος θωρακίζει τον παραγωγό απέναντι στο θεσμικό πλαίσιο, παρέχοντας την αναγκαία προστασία έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που μπορούν να προκληθούν από την χρήση των προϊόντων που παράγει ή διακινεί. Η ασφάλιση καλύπτει την ευθύνη όλων όσων συμμετέχουν στην αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας.

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και διάθεση προϊόντων , είτε αυτές βρίσκονται εντός Ελλάδας είτε οπουδήποτε στον κόσμο.

Κάποια από τα πλεονεκτήματα αυτής της ασφάλισης είναι ότι η κάλυψη είναι εναρμονισμένη με τη νομοθεσία οποιασδήποτε χώρας στην οποία εξάγονται τα ασφαλιζόμενα προϊόντα, π.χ. ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία όπως επίσης ότι υπάρχει δυνατότητα παροχής ιδιαιτέρων υψηλών ποσών κάλυψης , ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης.