Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τη διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις υπό το πρίσμα όχι μόνο της εξασφάλισης αλλά και της ενίσχυσης της δραστηριότητάς τους, υπαγορεύεται από το σύνθετο περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να αναπτυχθούν.