Ό,τι και αν σημαίνει για εσάς η έννοια αυτοκίνητο, εργαλείο δουλείας ή μέσω ψυχαγωγίας, μπορούμε να σας προσφέρουμε πλήθος εναλλακτικών προτάσεων που να καλύπτουν τις προσωπικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.

Χρησιμοποιώντας εξ ολοκλήρου την τεχνογνωσία που απέκτησε η εταιρία μας μέσα από την πολυετή δραστηριότητα της στον ασφαλιστικό τομέα φροντίζουμε για την σωστή ασφάλιση των πελατών μας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος.

Παρέχουμε πλήρη ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής προαιρετικών καλύψεων, ώστε η ασφάλιση που παρέχεται να είναι ολοκληρωμένη και σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Διαχειριζόμαστε με προσοχή κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ανάλογα με τα παραμετρικά τιμολόγια των ασφαλιστικών εταιριών, προσφέρουμε στους πελάτες μας σημαντικές εκπτώσεις.

Ενδεικτικά, κάποιες από τις πιο σημαντικές ασφαλιστικές καλύψεις, είναι οι εξής:

 • Κάλυψη πυρκαγιάς.
 • Κάλυψη ολικής και μερικής κλοπής.
 • Κάλυψη θραύσης κρυστάλλων.
 • Κάλυψη των ζημιών στο αυτοκίνητο από φυσικά φαινόμενα.
 • Κάλυψη ζημιών από τρομοκρατικές ενέργειες και κακόβουλες ενέργειες τρίτων.
 • Κάλυψη των ζημιών που προκλήθηκαν από ανασφάλιστο όχημα.
 • Κάλυψη παλαιότητας ανταλλακτικών.
 • Κάλυψη οδικής βοήθειας.
 • Κάλυψη νομικής προστασίας.
 • Κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού.
 • Μικτή ασφάλιση ή αλλιώς κάλυψη ιδίων ζημιών.