Η φράση Τεχνικές ασφαλίσεις χρησιμοποιείται από την ασφαλιστική αγορά προκειμένου να περιγράψει διάφορους τύπους ασφαλιστηρίων συμβολαίων που σκοπό έχουν να προστατεύσουν κατασκευαστικά έργα, έργα που απαιτούν συναρμολόγηση καθώς επίσης και να προστατεύσουν την ίδια τη λειτουργιά των μηχανημάτων που είναι απαραίτητα στη παραγωγική διαδικασία.

Καθώς ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός της επιχείρησης είναι η κινητήρια δύναμη για την εύρυθμη λειτουργία της, το πρόγραμμα ασφάλισης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού προσφέρει πρακτικά κάλυψη για κάθε είδους απρόοπτες και αιφνίδιες ζημιές (εκτός μόνο συγκεκριμένων κατονομαζόμενων περιπτώσεων), οι οποίες ενδέχεται να συμβούν στα ηλεκτρονικά συστήματα που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Ασφαλίζονται κάθε είδους μηχανήματα όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ιατρικά μηχανήματα, συστήματα φωτοσύνθεσης και γραφικών τεχνών, τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός ραδιοτηλεοπτικών studio, κ.α.