Η φράση Τεχνικές ασφαλίσεις χρησιμοποιείται από την ασφαλιστική αγορά προκειμένου να περιγράψει διάφορους τύπους ασφαλιστηρίων συμβολαίων που σκοπό έχουν να προστατεύσουν κατασκευαστικά έργα, έργα που απαιτούν συναρμολόγηση καθώς επίσης και να προστατεύσουν την ίδια τη λειτουργιά των μηχανημάτων που είναι απαραίτητα στη παραγωγική διαδικασία.

Κάθε ανανεώσιμη πηγή είναι αναγκαίο να προστατεύεται από όλους τους πιθανούς κινδύνους που την απειλούν. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι η λύση στην ανάγκη προστασίας της επένδυσης.

Η εταιρία μας, συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις και μελετώντας τα δεδομένα στον συγκεκριμένο τομέα, προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα για την ασφάλιση αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία καλύπτουν την κατασκευή των εγκαταστάσεων και την λειτουργία τους, αλλά και την εξασφάλιση του παραγόμενου εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές τους.