Η ανάγκη παροχής ασφαλιστικής κάλυψης για οποιαδήποτε ευθύνη σχετίζεται με την ανθρώπινη δραστηριότητα και προσαρμόζεται στις μεταβολές του νομικού πλαισίου, αφουγκράζοντας τις εξελίξεις στην κοινωνία. Τα προγράμματα που σας προτείνουμε σκοπό έχουν να ανταπεξέλθουν στις μεταβαλλόμενες διαστάσεις των κινδύνων της αστικής ευθύνης και να προσφέρουν ικανοποιητικές λύσεις για την ασφάλισης τους.

Η κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης ενδιαφέρει όλους τους επαγγελματίες και αφορά τους επαγγελματικούς χώρους των καταστημάτων και των γραφείων. Είναι μία από τις προαιρετικές καλύψεις στα πολύ-ασφαλιστήρια των καταστημάτων και των γραφείων και μπορεί να προστεθεί εφόσον ζητηθεί. Καλύπτεται δε η εκ του νόμου αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των προστεθέντων του έναντι τρίτων, για ζημιές (σωματικές βλάβες – θάνατος και υλικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης) που τυχόν συμβούν σε αυτούς, από τη χρήση και τη λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων του καταστήματος ή του γραφείου.