Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης τα ταξίδια γίνονται πολλές φορές μέρος της καθημερινότητας μας. Είτε αυτά είναι επαγγελματικά ή αναψυχής με τα ταξίδια δίνεται η δυνατότητα γνωριμίας νέων τοποθεσιών, νέων ανθρώπων, νέων συνηθειών.

Ο σκοπός ενός ταξιδίου δε πρέπει σε καμία περίπτωση να αποσπάται και ένα ξέγνοιαστο ταξίδι απαιτεί την ασφάλιση από κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια που αναχωρούμε από τον συνήθη τόπο διαμονής.

Ένα πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης μπορεί να περιλαμβάνει παροχές σε περίπτωση ατυχήματος καθώς και κάλυψη ασθενειών (που δεν προϋπήρχαν και εκδηλώθηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του ταξιδίου όπως και χρόνιες παθήσεις).

Με τα Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης από επιλεγμένες ασφαλιστικές εταιρείες η Πραξις Μεσίτες Ασφαλίσεων εξασφαλίζει κάλυψη για κάθε δυσάρεστη εξέλιξη που θα μπορούσε να ανατρέψει τα ταξιδιωτικά σας σχέδια όπως:

 • Ακύρωση προγραμματισμένου ταξιδιού.
 • Καθυστέρηση πτήσης.
 • Απώλεια αποσκευών.
 • Επιπλέον διανυκτέρευση.
 • Έκτακτη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 • Πρόωρη επιστροφή.
 • Προσωπική αστική ευθύνη.
 • Μόνιμη, ολική ή μερική ανικανότητα από ατύχημα.
 • Απώλεια ζωής από ατύχημα.
 • Νομική υποστήριξη.
 • Δαπάνες καθυστέρησης άφιξης αποσκευών.
 • Δαπάνες καθυστέρησης άφιξης πτήσης.

Η διαδικασία ασφάλισης είναι ιδιαίτερα απλουστευμένη και προϋποθέτει μόνο τα κάτωθι στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο ταξιδιώτη όπως αναγράφεται στο διαβατήριο.
 • Ημερομηνία γέννησης.
 • Διάρκεια ταξιδιού.
 • Προορισμός ταξιδιού.