Η υγεία αποτελεί αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο αγαθό για τον άνθρωπο. Η προστασία της ωθεί όλο και περισσότερους ανθρώπους στην αναζήτηση ιατρικής, φαρμακευτικής και νοσηλευτικής φροντίδας υψηλών προδιαγραφών.

Η ομαδική ασφάλιση του προσωπικού μιας επιχείρησης αποδεικνύεται ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την διοίκηση μιας εταιρίας. Κάποια από τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της ασφάλειας είναι ότι συμβάλει στην βελτίωση των σχέσεων μεταξύ εργαζόμενου και διοίκησης, υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση ατυχημάτων ή ασθενειών αλλά και διαμορφώνει τη σύγχρονη εταιρική κουλτούρα και εταιρικό προφίλ.

Η ομαδική ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος παρέχει πλήρη πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων σε ομάδες 10 ατόμων & άνω με κοινά χαρακτηριστικά, όπως υπάλληλοι – εργαζόμενοι εταιρείας, μέλη συλλόγου, μέλη αθλητικών σωματείων, φροντίζοντας για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών τους.

Όλα τα πακέτα προσφέρουν κάλυψη του ασφαλισμένου σε περίπτωση:

  • Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για Εργασία από Ατύχημα.
  • Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας για Εργασία από Ατύχημα, Θανάτου από Ατύχημα.

Επιπλέον, τα περισσότερα πακέτα προσφέρουν και κάλυψη για:

  • Δαπάνες Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης από Ατύχημα.
  • Δαπάνες Επείγοντος Περιστατικού από Ασθένεια.
  • Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ατύχημα.
  • Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα για Νοσηλεία από Ατύχημα.
  • Χειρουργικό Επίδομα από Ατύχημα ή Ασθένεια.
  • Έκτακτη Διακομιδή.
  • Απώλεια Προσωπικών Αποσκευών.
  • Δαπάνες Καθυστέρησης Πτήσης.